Teijan majoitus ja maastotalli

Virmakka-hevostoimintaVirkisty & voimaannu hevosten parissa!

Virmakka-hevostoiminta on yksilöllisesti suunniteltua, matalan kynnyksen hyvinvointitoimintaa, joka sopii jokaiselle hevosista kiinnostuneelle ikään, aiempaan hevoskokemukseen tai elämäntarinaan katsomatta. Virmakka-toiminta toteutuu sosiaalipedagogisten arvojen mukaisesti toiminnallisuuden, osallisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Tavoitteena on syventää sekä kehittää itsetuntemusta sekä oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja rentoutumisen sekä tietoisen läsnäolon kautta. Hevosten avulla voidaan mm. lievittää stressiä, lisätä myönteisiä tunteita, selkiyttää ajatuksia, etääntyä huolista ja murheista sekä tuntea ajattomuutta ja kiireettömyyttä – noita arvokkaita tunteita elämän kiireiden keskellä.

Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa joko kertakäynteinä tai pidempiaikaisina jaksoina (esim. 1-2krt/1kk x 6kk). Työskentely sisältää läsnäolo- ja vuorovaikutusharjoituksia hevosen parissa sekä maastakäsittelynä että ratsastaen. Harjoitteet tehdään ohjatusti hevosta taluttaen tai vapaana liikkuvan hevosen kanssa pyöröaitauksessa työskennellen. Työskentely pohjautuu osittain luonnollisen hevostaidon (LH) eli natural horsemanship (NH) periaatteisiin, hevosen kouluttamis- ja käsittelytyyliin, jonka tarkoituksena on ymmärtää hevosen lajinmukaista käytöstä sekä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kommunikoida hevosen omaa kieltä ja vuorovaikutusta lukien. Hyödynnämme toiminnassa myös talliympäristöä ja teemme yhdessä hevosten päivittäiseen hoitoon liittyviä toiminnallisia tehtäviä.

Virmakka-hevostoiminnasta hyvinvintia ja voimavaroja arkeen

Hevosten läsnäololla on valtava vaikutus hyvinvoinnin edistämiseen kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Hevonen hyväksyy meidät sellaisenaan kuin olemme eikä valikoi meitä ulkonäön perusteella. Vuorovaikutus hevosen kanssa ei luo sosiaalisia paineita eikä edellytä välttämättä sanallista kanssakäyntiä laisinkaan. Jos sosiaaliset tilanteet jännittävät, hevosten kanssa voi olla luontevaa harjoitella vuorovaikutustaitoja, kuten taitoa kuunnella vastapuolta, vahvistaa kommunikointia kehonkielellä sekä asettaa omia rajoja – samoja taitoja, joita tarvitsemme myös arjessamme.

Hoidetaan, huolehditaan hevosista ja annetaan niiden tehdä meille samoin!

Virmakka-toiminta sopii jokaiselle!

Virmakka-toimintaan ovat tervetulleita kaikki ikään tai taustoihin katsomatta. Voit saapua juuri sinuna itsenäsi, oman elämäntarinasi, myös siihen kuuluvien vastoinkäymisten ja haasteiden kanssa. Toimintaan sisältyy vaitiolovelvollisuus, joka takaa osallistujalle mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan luottamuksellisesti. Kohdataan, pohditaan, annetaan kaikille esille tuleville tunteille, ajatuksille ja kokemuksille tilaa, mutta uskalletaan myös olla hiljaa ja kuunnella mitä hevosella on kerrottavanaan meistä.

Työskentely sopii erinomaisesti sinulle, joka haluat hengähtää arjen kiireiden keskellä, pysähtyä kuuntelemaan omaa olotilaasi ja tarpeitasi tai vahvistaa voimavarojasi elämän kriisitilanteissa, kuten surutyön tukena. Mikäli tunnet arjessasi väsymystä, uupumusta tai voimavarojen heikentymistä, Virmakka-hevostoiminta voi edistää omaa hyvinvointiasi ja lisätä stressinsietokykyäsi.

Virmakka-hevostoiminnan avulla voidaan myös tukea esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien, kuten koulukiusatuksi tulleiden, lasten ja nuorten osallisuuden tunnetta toiminnallisuuden kautta sekä edistää myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa. Virmakka-toiminta sopii lisäksi erityislapsille (esim. ADHD, ADD, autismikirjo, oppimispulmat), sillä toimintaan ei ole alaikärajaa, vaan se suunnitellaan yksilöllisesti esimerkiksi lapsen ikätason mukaisesti. Virmakka-toiminnasta voi olla apua mm. keskittymiseen, ohjeiden noudattamiseen ja lapsen oman toiminnan ohjaamiseen. Samalla kehittyvät myöss karkea- ja hienomotoriset taidot sekä kehollinen ilmaisu vahvistuu.

Huomioimme jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet, jonka ansiosta työskentely sopii myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista tai jos arastelet hevosten parissa toimimista. Tällöin tutustumme hevoseen sekä sen lajityypilliseen käyttäytymiseen sinun tahtiisi vailla kiirettä ja paineita nopeasta edistymisestä. Jos olet vaikkapa haaveillut yhdessäolosta hevosten kanssa ilman halua tavoitteellista ratsastuksen harrastamista - nyt siihen on mahdollisuus!

Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinun näköisesi Virmakka-tuokio!

Virmakka-toiminnasta vastaa Valviran laillistama sosionomi Mella Lehtonen yhteistyössä Teijan majoitus ja maastotallin kanssa.

Kyselyt toimintaan liittyen: lehtonen.mella@gmail.com

Hinnoittelu

Yksilökäynti, kesto n. 1,5-2h 45€
Kysy tarjousta pienryhmille (2-4hlöä) tai pidempiaikaisista käyntijaksoista.Olet lämpimästi tervetullut hoitamaan hyvinvointiasi hevosten pariin!